หน้าหลัก แจ้งซ่อม ผู้ดูแลระบบ รายงาน คู่มือการใช้งาน  


รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
ที่
เลขที่
ปัญหาที่แจ้ง
ผู้แจ้ง
เบอร์ติดต่อ
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะงาน
1 4 ติดตั้ง Driver Printer Fujixerox S2011 กนกวรรณ ธิวัย - กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2019-11-05 10:35:47 ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 3 ระบบแจ้งเตือนเวลาทำงานไม่ตรง ผอ.สุเทพ เครืออินทร์ 090-3164243 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 2019-10-18 13:12:48 ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้า พี่แม้ว - กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-10-11 13:39:42 ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 1 ติดตั้ง Windows 10 64 bit กัณวรรษ์ ประจันทร์ 0923989146 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2019-08-21 16:25:30 ดำเนินการแล้วเสร็จ
 
 Repair Online System | version 1.0
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2